Rapporter

Elbro, C., & Gellert, A. S. (2019). Rapport om undersøgelse af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV-2) på FGU-målgruppen. Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (38 sider)

Gellert, A. S., Arnbak, E., & Wischmann, S. (2019). Rapport om projekt vedrørende ordkendskabsundervisning for elever med begrænset dansk ordforråd. København: Trygfonden og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (46 sider)

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2016). Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (78 sider)

Jensen, K. L., Elbro, C., & Gellert, A. S. (2015). Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet. København: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (54 sider)

Daugaard, H. T., Elbro, C., & Gellert, A. S. (2011). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (45 sider)

Gellert, A. S. (2009). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog – en faglig og pædagogisk udfordring. København: Undervisningsministeriet og Dansk Videncenter for Ordblindhed. (45 sider)

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2008). Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version. København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (65 sider)

Gellert, A. S., Elbro, C., Gabrielsen, E., Lavås, I., Lund, R., & Ojanen, E. (2007). Forbedring af læse-, skrive- og it-færdigheder for kortuddannede voksne. (TemaNord2007:549). København: Nordisk Ministerråd. (193 sider)

Gellert, A. (2003). FVU-læsning, stavning og skriftlig fremstilling − værktøjer til afdækning af tosprogedes færdigheder og forudsætninger. København: Undervisningsministeriet. (86 sider)

Gellert, A. (2000). Kortlægning og vurdering af eksisterende test med henblik på afdækning af FVU-kursisters læse-, stave- og skrivefærdigheder. København: Undervisningsministeriet. (14 sider)

Se evt. Anna Steenberg Gellerts samlede publikationsliste