Præsentation

Anna Steenberg Gellert er lektor ved Københavns Universitet med tilknytning til Center for Læseforskning samt gæstelektor ved Leeds Universitet. Hun ejer desuden konsulentvirksomheden Sprog og Læsning.

Anna forsker især inden for disse områder:

  • Ordblindhed (tidlig opsporing, afdækning, årsager)
  • Læseudvikling og læseundervisning
  • Ordforrådsudvikling og ordkendskabsundervisning
  • Læsning og læsevanskeligheder (herunder ordblindhed) hos børn og voksne med dansk som andetsprog
  • Sprog- og læsetestning (herunder dynamisk testning)

Anna har stået for en række forsknings- og udviklingsprojekter inden for læse- og andetsprogsområdet og skrevet mange artikler og rapporter. Hun har udviklet og afprøvet adskillige testmaterialer, deltaget i udviklingen af flere undervisningsmaterialer og holdt mange kurser og foredrag.

Anna er uddannet cand.mag. i audiologopædi og dansk som andetsprog samt ph.d. fra Københavns Universitet på en afhandling om læsning og ordkendskab.

Her kan du se Annas universitetshjemmeside og LinkedIn-profil