Danske artikler og rapporter

Stidsen, M., & Gellert, A. S. (i tryk). Udvikling og afprøvning af sætningsforståelsestest for voksne med dansk som andetsprog. NyS, Nydanske Sprogstudier.

Juul, H., Gellert, A. S., & Andersen, K. F. (2021). Sprogtestning. I: L. Kjærbæk, & D. Boeg Thomsen (red.), Børns sprogtilegnelse. Sprogudvikling hos danske børn i alderen 0-6 år (s. 237-253). Frydenlund Academic.

Gellert, A. S., Wischmann, S., & Arnbak, E. (2019). Kontekst-orienteret ordkendskabsundervisning for elever i 5. klasse med begrænset dansk ordforråd. En undersøgelse af korttids- og langtidseffekter. NyS, Nydanske Sprogstudier, 57, 46-79.

Gellert, A. S., Arnbak, E., & Wischmann, S. (2019). To nye undervisningsprogrammer rettet mod elever med begrænset dansk ordforråd – og en undersøgelse af programmernes korttids- og langtidseffekter. Dansk Audiologopædi, 55(4), 4-12.

Arnbak, E., Gellert, A. S., & Wischmann, S. (2019). Morfologisk bevidsthed: et fast track i sprogligt usikre elevers selvstændige ordlæring. Læsepædagogen, 67(4), 4-10.

Elbro, C., & Gellert, A. S. (2019). Rapport om undersøgelse af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV-2) på FGU-målgruppen. Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (38 sider)

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2019). Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU). Undervisningsministeriet: EMU.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2018). Forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 55(3), 90-103.

Gellert, A. S., Poulsen, M., & Elbro, C. (2018). Ordblindhed. Samfundsøkonomen,1, 22-24.

Gellert, A. S. (2017a). Om Ordblinderisikotesten. Læsepædagogen, 65(3), 9-14.

Gellert, A. S. (2017b). Dynamisk læsetest kan hjælpe børn i risiko for ordblindhed. Forskerzonen, Videnskab.dk. (Republiceret på: http://utdanningsforskning.no/)

Gellert, A. S. (2016). Undervisning og testning af skoleelever med begrænset dansk ordkendskab. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 77,7-8.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2016). Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (78 sider)

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2015). Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Foreløbige resultater fra en langtidsundersøgelse. Nydanske Sprogstudier, 47, 9-38.

Gellert, A. S. (2015a). DOT – en dynamisk ordblindetest med perspektiver. Mål og Mæle, 36 (4), 21-25.

Gellert, A. S. (2015b). Dynamisk testning af ordafkodning. Læsepædagogen, 63(4), 4-7.

Jensen, K. L., Elbro, C., & Gellert, A. S. (2015). Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet. København: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (54 sider)

Gellert, A. S. (2013a). Kan dynamiske test bidrage til tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder? Dansk Audiologopædi, 49(1), 13-16.

Gellert, A. S. (2013b). Tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder − en ny langtidsundersøgelse. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 68, 4-6.

Gellert, A. S. (2011). Dynamisk testning. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 63, 31-34.

Daugaard, H. T., Elbro, C., & Gellert, A. S. (2011). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (45 sider)

Gellert, A. S. (2010). Forskning i underviseres viden om sprog og læsning. Nyt om Ordblindhed, 66, 16-18.

Clausen, J. K., Gellert, A. S., Nobelius, T., Olsen, M. H., Rønberg, L., & Schultz, M. F. (2010). Viden om læsning kontra syn på læsning. Læsepædagogen, 58(1), 21-25.

Gellert, A. S. (2009a). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog – en faglig og pædagogisk udfordring. København: Undervisningsministeriet og Dansk Videncenter for Ordblindhed. (45 sider)

Gellert, A. S. (2009b). Ordblinde med dansk som andetsprog. Det Flyvende Tæppe, 12, 10-11.

Gellert, A. S. (2009c). Glimt fra læseforskerkonference. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 57, 24-25.

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2008). Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version. København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (65 sider)

Gellert, A. S. (2008a). Udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 53, 17-21.

Gellert, A. S. (2008b). Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse. Viden om Læsning, 4, 1-8.

Gellert, A. S., Elbro, C., Gabrielsen, E., Lavås, I., Lund, R., & Ojanen, E. (2007). Forbedring af læse-, skrive- og it-færdigheder for kortuddannede voksne. (TemaNord2007:549). København: Nordisk Ministerråd. (193 sider)

Gellert, A. (2003a). Ordkendskab og læseforståelse. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 40(1), 55-70.

Gellert, A. (2003b). FVU-læsning, stavning og skriftlig fremstilling − værktøjer til afdækning af tosprogedes færdigheder og forudsætninger. København: Undervisningsministeriet. (86 sider)

Gellert, A. (2000). Kortlægning og vurdering af eksisterende test med henblik på afdækning af FVU-kursisters læse-, stave- og skrivefærdigheder. København: Undervisningsministeriet. (14 sider)

Gellert, A. (1999a). Hvordan kan man forudsige forskelle i elevers læseforståelse af faglige uddannelsestekster? Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 36(5-6), 395-418.

Gellert, A. (1999b). Læsevanskeligheder og adfærdsvanskeligheder. Læsepædagogen, 47(6), 313-317.

Se evt. samlet publikationsliste for Anna Steenberg Gellert.