Projekter

Her er nogle af de forsknings- og udviklingsprojekter, som Anna Steenberg Gellert er eller har været involveret i:

2021-2023: Udvikling og afprøvning af ordblindetest til elever med begrænset dansk ordforråd

2020-2025: Tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed

2020-2023: Udvikling og afprøvning af nye testværktøjer til voksne med dansk som andetsprog

2021-2023: Kortlægning og afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder

2019-2022: Dynamic Assessment of Reading Test (DART)

2018-2019: Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU)

2016-2019: Ordkendskabsundervisning og -testning af skoleelever med begrænset dansk ordforråd

2014-2015: Udvikling og afprøvning af selvtest af læsefærdigheder for voksne

2012-2015: Tidlig identifikation af børn i risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed)

2009-2012: Forudsigelse af ordkendskabsudvikling hos elever fra 3. til 4. klasse

2009-2012: Forudsigelse af læseudvikling hos elever fra 3. til 4. klasse

2008-2010: Udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog

2008-2009: Development of speed in reading

2007-2008: Udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV)

2006-2007: Forbedring af læse-, skrive- og it-færdigheder for kortuddannede voksne

2002-2003: FVU-læsning, stavning og skriftlig fremstilling − værktøjer til afdækning af tosprogedes færdigheder og forudsætninger

1999-2000: Faglig læsning i ungdomsuddannelserne