Forskning og udvikling

Anna Steenberg Gellert er lektor ved Københavns Universitet med tilknytning til Center for Læseforskning samt gæstelektor ved Leeds Universitet.

Her er nogle af Annas igangværende og afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter:

2021-2023: Udvikling og afprøvning af ordblindetest til elever med begrænset dansk ordforråd

2020-2025: Tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed

2020-2022: Udvikling og afprøvning af nye testværktøjer til voksne med dansk som andetsprog

2019-2022: Dynamic Assessment of Reading Test (DART)

2019:           Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU)

2016-2019: Ordkendskabsundervisning og -testning af skoleelever med begrænset dansk ordforråd

2014-2015: Udvikling og afprøvning af selvtest af læsefærdigheder for voksne

2012-2015: Tidlig identifikation af børn i risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed)

2009-2012: Forudsigelse af ordkendskabsudvikling hos elever fra 3. til 4. klasse

2009-2012: Forudsigelse af læseudvikling hos elever fra 3. til 4. klasse

2008-2010: Udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog

2008-2009: Development of speed in reading

2007-2008: Udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV)

2006-2007: Forbedring af læse-, skrive- og it-færdigheder for kortuddannede voksne

2002-2003: FVU-læsning, stavning og skriftlig fremstilling − værktøjer til afdækning af tosprogedes færdigheder og forudsætninger

1999-2000: Faglig læsning i ungdomsuddannelserne

Her er Annas samlede publikationsliste