Præsentation

Anna Steenberg Gellert er lektor ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet samt fagansvarlig forsker for kategorien “Læsning” ved Danmarks Nationalleksikon Lex.dk. Hun har desuden firmaet Sprog og læsning, hvor hun efter nærmere aftale kan yde konsulentbistand.

Anna er ph.d. på en afhandling om læsning og ordkendskab samt cand. mag. i audiologopædi og dansk som andetsprog. Hun forsker og rådgiver især inden for disse områder:

  • Ordblindhed (herunder tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed)
  • Læseudvikling og læseundervisning
  • Læsning og læsevanskeligheder (herunder ordblindhed) hos børn, unge og voksne med dansk som andetsprog
  • Ordkendskabsudvikling og ordkendskabsundervisning
  • Sprog- og læsetestning (herunder dynamisk testning)

På denne hjemmeside kan du finde oversigter og links vedr. projekter,  testmaterialer og undervisningsmaterialer, som Anna er eller har været involveret i. Du kan også se oversigter over Annas danske artikler og rapporterinternationale artikler og en samlet publikationsliste.

Her kan du se Annas universitetshjemmeside.

Her kan du se Annas profil på LinkedIn.