Præsentation

Anna Steenberg Gellert er lektor ved Københavns Universitet med tilknytning til Center for Læseforskning samt gæstelektor ved Leeds Universitet. Se evt. Annas universitetshjemmeside.

Anna er ph.d. på en afhandling om læsning og ordkendskab samt cand. mag. i audiologopædi og dansk som andetsprog. Hun forsker især inden for disse områder:

  • Ordblindhed
  • Læseudvikling og læseundervisning
  • Læsning og læsevanskeligheder (herunder ordblindhed) hos personer med dansk som andetsprog
  • Ordkendskabsudvikling og ordkendskabsundervisning
  • Sprog- og læsetestning (herunder dynamisk testning)

På denne hjemmeside kan du finde oversigter og links vedr. projekter,  publikationer, testmaterialer og undervisningsmaterialer, som Anna er eller har været involveret i.

Her er Annas samlede publikationsliste.

Her kan du se Annas profil på LinkedIn.