Præsentation

Anna Steenberg Gellert er lektor ved Københavns Universitet med tilknytning til Center for Læseforskning, gæstelektor ved Leeds Universitet og ejer af konsulentfirmaet Sprog og Læsning.

Anna forsker og rådgiver inden for disse områder:

  • Læseudvikling, læseundervisning og læsevanskeligheder (herunder ordblindhed)
  • Læsning og læsevanskeligheder (herunder ordblindhed) hos personer med dansk som andetsprog
  • Ordkendskabsudvikling og ordkendskabsundervisning
  • Sprog- og læsetestning (herunder dynamisk testning)

Anna er cand. mag. i audiologopædi og dansk som andetsprog samt ph.d. på en afhandling om læsning og ordkendskab.

Se evt. Annas profil på LinkedIn og hendes universitetshjemmeside