Test­materialer

Anna Steenberg Gellert er lektor ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet og er desuden selvstændig konsulent med virksomheden Sprog og læsning.

Anna har deltaget i udvikling og afprøvning af en række testmaterialer til børn, unge og voksne inden for læse- og andetsprogsområdet.

En del af disse testmaterialer er udsendt gennem ministerier og styrelser, bl.a. de følgende:

  • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2019). Vejledende Læsetest til Forberedende Grunduddannelse (FGU).  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
  • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2016). Ordblinderisikotesten. Ministeriet for Børn og Undervisning.
  • Jensen, K. L., Elbro, C. & Gellert, A. S. (2015). Selvtest af læsning på nettet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
  • Daugaard, H. T., Elbro, C. & Gellert, A. S. (2011). Ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. Undervisningsministeriet.
  • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2008). Vejledende Læsetest for Voksne. Undervisningsministeriet.

Eventuelle spørgsmål vedr. testmaterialerne skal rettes til den styrelse eller det ministerium, der har udsendt materialerne.

Se evt. samlet publikationsliste for Anna Steenberg Gellert.