Konsulentbistand

Anna Steenberg Gellert

  • yder efter nærmere aftale faglig konsulentbistand i forbindelse med udviklings- og forskningsprojekter via firmaet Sprog og Læsning
  • har mange års erfaring med udvikling og afprøvning af nye test- og undervisningsmaterialer inden for sprog og læsning, både som projektleder, forsker og konsulent
  • har omfattende erfaring fra samarbejder med ministerier, forskergrupper, fonde, forlag og uddannelsesinstitutioner
  • kan kontaktes vedr. konsulentopgaver på adressen annagellert@hotmail.com