Konsulent­bistand

Anna Steenberg Gellert er lektor ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet og ejer virksomheden Sprog og læsning, hvor hun efter nærmere aftale kan yde faglig konsulentbistand, fx i forbindelse med udviklings- og forskningsprojekter.

Anna har mange års erfaring med projekter vedr. udvikling og afprøvning af nye test- og undervisningsmaterialer inden for sprog og læsning, både som projektleder, forsker, konsulent og fundraiser. Hun har samarbejdet med bl.a. ministerier, kommuner, forskergrupper, videncentre, fonde, forlag, uddannelsesinstitutioner og skoler.

Forespørgsler vedr. mulige konsulentopgaver kan sendes til mailadressen annagellert@hotmail.com