Publi­ka­tioner

Anna Steenberg Gellert er lektor ved Center for Læseforskning på Københavs Universitet og har publiceret følgende artikler, rapporter og bogkapitler:

Dixon, C., Oxley, E., Gellert, A. S., & Nash, H. (2022). Dynamic assessment as a predictor of reading development: a systematic review. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal.

Dixon, C., Oxley, E., Nash, H., & Gellert, A. S. (2022). Does dynamic assessment offer an alternative approach to identifying reading disorder? A systematic review. Journal of Learning Disabilities.

Gellert, A. S., Arnbak, E., Wischmann, S., & Elbro, C. (2021). Morphological intervention for students with limited vocabulary knowledge. Short- and long-term transfer effects. Reading Research Quarterly, 56(3), 583-601.

Juul, H., Gellert, A. S., & Andersen, K. F. (2021). Sprogtestning. I: L. Kjærbæk, & D. Boeg Thomsen (red.). Børns sprogtilegnelse. Sprogudvikling hos danske børn i alderen 0-6 år (s. 237-253). Frydenlund.
 

Gellert, A. S., & Arnbak, E. (2020). Predicting response to vocabulary intervention using dynamic assessment. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 51(4), 1112–1123.

Gellert, A. S., Arnbak, E., & Wischmann, S. (2019). To nye undervisningsprogrammer rettet mod elever med begrænset dansk ordforråd – og en undersøgelse af programmernes korttids- og langtidseffekter. Dansk Audiologopædi, 55(4), 4-12.

Gellert, A. S., Wischmann, S., & Arnbak, E. (2019). Kontekst-orienteret ordkendskabsundervisning for elever i 5. klasse med begrænset dansk ordforråd. En undersøgelse af korttids- og langtidseffekter. NyS, Nydanske Sprogstudier, 57, 46-79.

Arnbak, E., Gellert, A. S., & Wischmann, S. (2019). Morfologisk bevidsthed: et fast track i sprogligt usikre elevers selvstændige ordlæring. Læsepædagogen, 67(4), 4-10.

Gellert, A. S., Arnbak, E., & Wischmann, S. (2019). Rapport om projekt vedrørende ordkendskabsundervisning for elever med begrænset dansk ordforråd. København: Trygfonden og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (46 sider)

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2019). Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU). Undervisningsministeriet: EMU.

Elbro, C., & Gellert, A. S. (2019). Rapport om undersøgelse af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV-2) på FGU-målgruppen. Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (38 sider)

Gellert, A. S., Poulsen, M., & Elbro, C. (2018). Ordblindhed. Samfundsøkonomen, 1, 22-24.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2018). Predicting reading disabilities using dynamic assessment of decoding before and after the onset of reading instruction: a longitudinal study from kindergarten through Grade 2. Annals of Dyslexia, 68(2), 126-144.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2018). Forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 55(3), 90-103.

Gellert, A. S. (2017). Om Ordblinderisikotesten. Læsepædagogen, 65(3), 9-14.

Gellert, A. S. (2017). Dynamisk læsetest kan hjælpe børn i risiko for ordblindhed. Forskerzonen, Videnskab.dk. (Republiceret på: http://utdanningsforskning.no/)

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2017). Try a little bit of teaching. A dynamic assessment of word decoding as a kindergarten predictor of word reading difficulties. Scientific Studies of Reading, 21(4), 277-291.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2017). Does a dynamic test of phonological awareness predict early reading difficulties? A longitudinal study from kindergarten through Grade 1. Journal of Learning Disabilities, 50(3), 227-237.

Gellert, A. S. (2016). Undervisning og testning af skoleelever med begrænset dansk ordkendskab. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 77, 7-8.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2016). Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (78 sider)

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2015). Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Foreløbige resultater fra en langtidsundersøgelse. Nydanske Sprogstudier, 47, 9-38.

Gellert, A. S. (2015). Dynamisk testning af ordafkodning. Læsepædagogen, 63(4), 4-7.

Gellert, A. S. (2015). DOT – en dynamisk ordblindetest med perspektiver. Mål og Mæle, 36 (4), 21-25.

Jensen, K. L., Elbro, C., & Gellert, A. S. (2015). Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet. København: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (54 sider)

Gellert, A. S. (2014). Does repeated reading predict reading development over time? A study of children from Grade 3 to 4. Scandinavian Journal of Psychology55(4), 303-310.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2013). Do experimental measures of word learning predict vocabulary development over time? A study of children from Grade 3 to 4. Learning and Individual Differences, 26, 1-8.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2013). Cloze tests may be quick, but are they dirty? Development and preliminary validation of a cloze test of reading comprehension. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(1), 16-28.

Gellert, A. S. (2013). Tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder − en ny langtidsundersøgelse. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 68, 4-6.

Gellert, A. S. (2013). Kan dynamiske test bidrage til tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder? Dansk Audiologopædi, 49(1), 13-16.

Elbro, C., Daugaard, H. T., & Gellert, A. S. (2012). Dyslexia in a second language? A dynamic test of reading acquisition may provide a fair answer. Annals of Dyslexia, 62(3), 172-185.

Daugaard, H. T., Elbro, C., & Gellert, A. S. (2011). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (45 sider)

Gellert, A. S. (2011). Dynamisk testning. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 63, 31-34.

Gellert, A. S. (2010). Forskning i underviseres viden om sprog og læsning. Nyt om Ordblindhed, 66, 16-18.

Clausen, J. K., Gellert, A. S., Nobelius, T., Olsen, M. H., Rønberg, L., & Schultz, M. F. (2010). Viden om læsning kontra syn på læsning. Læsepædagogen, 58(1), 21-25.

Gellert, A. S. (2009). Ordblinde med dansk som andetsprog. Det Flyvende Tæppe, 12, 10-11.

Gellert, A. S. (2009). Glimt fra læseforskerkonference. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 57, 24-25.

Gellert, A. S. (2009). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog – en faglig og pædagogisk udfordring. København: Undervisningsministeriet og Dansk Videncenter for Ordblindhed. (45 sider)

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2008). Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version. København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet. (65 sider)

Gellert, A. S. (2008). Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse. Viden om Læsning, 4, 1-8.

Gellert, A. S. (2008). Udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 53, 17-21.

Gellert, A. S., Elbro, C., Gabrielsen, E., Lavås, I., Lund, R., & Ojanen, E. (2007). Forbedring af læse-, skrive- og it-færdigheder for kortuddannede voksne. (TemaNord2007:549). København: Nordisk Ministerråd. (193 sider)

Gellert, A. (2003). Ordkendskab og læseforståelse. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 40(1), 55-70.

Gellert, A. (2003). FVU-læsning, stavning og skriftlig fremstilling − værktøjer til afdækning af tosprogedes færdigheder og forudsætninger. København: Undervisningsministeriet. (86 sider)

Gellert, A. (2000). Kortlægning og vurdering af eksisterende test med henblik på afdækning af FVU-kursisters læse-, stave- og skrivefærdigheder. København: Undervisningsministeriet. (14 sider)

Gellert, A. (1999). Hvordan kan man forudsige forskelle i elevers læseforståelse af faglige uddannelsestekster? Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 36(5-6), 395-418.

Gellert, A., & Elbro, C. (1999). Reading disabilities, behaviour problems and delinquency: a review. Scandinavian Journal of Educational Research43(2), 131-155.

Gellert, A. (1999). Læsevanskeligheder og adfærdsvanskeligheder. Læsepædagogen, 47(6), 313-317.

 

Se evt. Annas samlede publikationsliste