Danske dynamiske test videre­udvikles og afprøves i engelsk forsknings­projekt

Anna Steenberg Gellert gennemfører sammen med en gruppe engelske sprog- og læseforskere ved Leeds Universitet et større forskningsprojekt (DART). Projektet indeholder tre langtidsundersøgelser med fokus på at afdække, hvorvidt tre forskellige dynamiske test kan bidrage til tidlig udpegning af børn med indlæringsvanskeligheder inden for sprog og læsning. To af de dynamiske test, der i projektet videreudvikles og afprøves på ca. 900 børn i England, har Anna været med til at udvikle og afprøve i danske forskningsprojekter (det drejer sig om en dynamisk afkodningstest og en ordlæringstest). Læs evt. mere om det engelske forskningsprojekt DART.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s