Ordblindetest til elever med begrænset dansk ordforråd: Forsknings- og udviklingsprojekt igang

Projektet har til formål at udvikle og afprøve test til afdækning af ordblindhed blandt børn og unge med begrænset dansk ordforråd. Projektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert og gennemføres i perioden 2021-2023 i samarbejde med videnskabelig assistent Mette Stidsen og professor Carsten Elbro ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet. Projektet støttes af Børne- og Undervisningsministeriet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s