Nyt forsknings- og udviklings-projekt vedr. testværktøjer til voksne med dansk som andetsprog

Projektet har til formål at udvikle og afprøve nye og supplerende testværktøjer til brug ved visitation af voksne med dansk som andetsprog til undervisningstilbuddene FVU-start og FVU-læsning. Projektet ledes af Anna Steenberg Gellert og gennemføres i samarbejde med Mette Stidsen og Carsten Elbro ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s