Nye testværktøjer til voksne med dansk som andetsprog: Forsknings- og udviklingsprojekt igang

Projektet har til formål at udvikle og afprøve nye og supplerende testværktøjer til brug ved visitation af voksne med dansk som andetsprog til undervisningstilbuddene FVU-start og FVU-læsning. Projektet ledes af Anna Steenberg Gellert og gennemføres i samarbejde med Mette Stidsen og Carsten Elbro ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s