Ordkendskabs-undervisning for elever med begrænset dansk ordforråd: Undervisnings­materialer og forsknings­resultater er publiceret

Anna Steenberg Gellert har i samarbejde med Elisabeth Arnbak, Signe Wischmann, Carsten Elbro og 13 folkeskoler med en relativt høj andel af tosprogede elever gennemført et stort forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på ordkendskabsudvikling hos elever med begrænset dansk ordforråd. I projektet har vi udviklet og afprøvet to undervisningsprogrammer, der har til formål at forbedre elevers ordkendskab og lære dem nogle strategier, som de kan bruge til selv at udregne betydningen af nogle af de ukendte ord, som de møder i forbindelse med læsning af tekster. Vi har undersøgt korttids- og langtidseffekter af de to typer undervisning blandt elever på mellemtrinnet. Dette har vi gjort ved at teste elevernes ordkendskab og læseforståelse før og lige efter deres deltagelse i undervisningsprogrammerne i 5. klasse samt igen 10 måneder senere i 6. klasse mhp. at sammenligne deres ordkendskabs- og læseudvikling med den tilsvarende udvikling hos elever, der har deltaget i den undervisning, de sædvanligvis får på deres skole. Vi har dokumenteret positive korttids- og langtidseffekter af begge de afprøvede programmer.

De to undervisningsprogrammer er nu udgivet med en lærervejledning og en elevbog til hvert program, som begge har fået rosende anmeldelser. På forlaget Gyldendal Uddannelse kan man kan få flere oplysninger om materialerne:

Vi har præsenteret undervisningsprogrammerne og resultaterne af undersøgelsen på konferencer og seminarer. Vi har desuden publiceret følgende artikler i danske og internationale tidsskrifter:

  • Gellert, A. S., Arnbak, E. & Wischmann, S. (2019). To nye undervisningsprogrammer rettet mod elever med begrænset dansk ordforråd – og en undersøgelse af programmernes korttids- og langtidseffekter. Dansk Audiologopædi, 55(4), 4-12.
  • Gellert, A. S., Wischmann, S. & Arnbak, E. (2019). Kontekst-orienteret ordkendskabsundervisning for elever i 5. klasse med begrænset dansk ordforråd. En undersøgelse af korttids- og langtidseffekter. NyS, Nydanske Sprogstudier, 57, 46-79.
  • Arnbak, E., Gellert, A. S. & Wischmann, S. (2019). Morfologisk bevidsthed: et fast track i sprogligt usikre elevers selvstændige ordlæring. Læsepædagogen, 67(4), 4-10.
  • Gellert, A. S., & Arnbak, E. (2020). Predicting response to vocabulary intervention using dynamic assessment. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 51(4), 1112–1123.
  • Gellert, A. S., Arnbak, E., Wischmann, S., & Elbro, C. (2021). Morphological intervention for students with limited vocabulary knowledge. Short- and long-term transfer effects. Reading Research Quarterly, 56(3), 583-601.
  • Gellert, A. S. (2023). Predicting children’s long-term knowledge of taught words and transfer words after a morphological vocabulary intervention. Language, Speech and Hearing Services in Schools.

Projektet blev gennemført i perioden 2016-2019 og blev støttet af Trygfonden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s