Tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed: Forsknings- og udviklingsprojekt igang

Baggrund for projektet:

Det er vigtigt at opspore børn med forøget risiko for ordblindhed så tidligt som muligt, så børnene kan modtage kvalificeret støtte og undervisning, der kan reducere deres vanskeligheder. Ordblinderisikotesten kan bruges til at identificere elever i risiko for ordblindhed i slutningen af 0. klasse og i løbet af 1. klasse, men der mangler et tilsvarende evidensbaseret og nyligt afprøvet dansk testmateriale til opsporing af risiko-elever i 2. klasse. Der er således pt. et hul i testsystemet mellem Ordblinderisikotesten og Ordblindetesten, der tidligst kan gennemføres i foråret 3. klasse.

Samtidig er der brug for at udvikle og afprøve individuelt tilpassede undervisningsforløb med tilhørende materialer til en tidlig indsats rettet mod elever i risiko for ordblindhed fra 1. klasse og for at undersøge, hvilken betydning deltagelse i sådanne forløb har for elevernes læse- og staveudvikling, motivation og selvopfattelse både på kort og langt sigt.

Projektets indhold og perspektiver:

På basis af den nyeste internationale forskning i tidlig indsats udvikler og afprøver projektgruppen individuelt tilpassede undervisningsforløb med tilhørende materialer i samarbejde med læsevejledere og elever i risiko for ordblindhed i 1. klasse. Projektgruppen udvikler og afprøver også et nyt redskab, der kan bruges til opsporing af elever i risiko for ordblindhed i 2. klasse.

I projektets hovedundersøgelse følges en stor gruppe elever med forøget risiko for ordblindhed fra slutningen af 0. klasse til foråret 3. klasse. Som opfølgning på et bekymrende resultat af Ordblinderisikotesten deltager elever fra forskellige skoler i individuelt tilpassede undervisningsforløb, som lægges hen over størstedelen af 1. klasse og gennemføres i små grupper. Elevernes udbytte af denne undervisning sammenlignes med udviklingen blandt andre elever i risiko for ordblindhed, som deltager i den undervisning, deres skoler normalt tilbyder (herunder skolernes eventuelle ekstra undervisningstiltag). Betydningen af de individuelt tilpassede forløb for elevernes læse- og staveudvikling, motivation og selvopfattelse undersøges i slutningen af 1. klasse, i midten af 2. klasse og i foråret 3. klasse.

Hvis de materialer og metoder, der udvikles og afprøves, viser de forventede positive egenskaber, bliver de gjort tilgængelige for alle efter projektets afslutning. Dermed vil de kunne bruges med kendt sandsynlighed for gode resultater på alle landets skoler.

Støtte og organisering:

Projektet er støttet af Egmont Fonden og forløber over perioden 2020-2025. Det er forankret ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet og gennemføres af Anna Steenberg Gellert, Carsten Elbro, Dorthe Klint Petersen, Ina Borstrøm og Mads Poulsen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s