Tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af afkodnings­vanskeligheder: Test og forsknings­resultater er publiceret

Anna Steenberg Gellert stod i samarbejde med Carsten Elbro og en række skoler for en langtidsundersøgelse af elever fra børnehaveklasse (2012) til og med slutningen af 2. klasse (2015) med henblik på at afprøve et testbatteri til tidlig identifikation af børn i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). Resultaterne dannede grundlag for udvælgelsen af de deltest, som nu indgår i testmaterialet Ordblinderisikotesten. Langtidsundersøgelsen viste, at der på basis af de udvalgte deltest i slutningen af 0. klasse samt i midten og slutningen af 1. klasse kunne opnås en præcision i forudsigelsen, som lå et godt stykke over den grænse, der internationalt anbefales for testbatterier med henblik på tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af læsevanskeligheder. Resultaterne af langtidsundersøgelsen danner grundlag for anbefalingerne i Vejledning til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), som sammen med det tilhørende testmateriale Ordblinderisikotest til elever i slutningen af børnehaveklasse og i løbet af 1. klasse er stillet til rådighed for skolerne gennem Undervisningsministeriet. (Alle henvendelser vedr. adgang til og brug af testmaterialet skal rettes til Undervisningsministeriet.)

Resultaterne af undersøgelsen er publiceret i en projektrapport samt i en række danske og internationale tidsskrifter:

  • Gellert, A. S., & Elbro, C. (2018). Predicting reading disabilities using dynamic assessment of decoding before and after the onset of reading instruction: a longitudinal study from kindergarten through Grade 2. Annals of Dyslexia, 68(2), 126-144.
  • Gellert, A. S., & Elbro, C. (2018). Forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift55(3), 90-103.
  • Gellert, A. S. (2017). Om Ordblinderisikotesten. Læsepædagogen, 65(3), 9-14.
  • Gellert, A. S. (2017). Dynamisk læsetest kan hjælpe børn i risiko for ordblindhed. Forskerzonen, Videnskab.dk. (Republiceret på: http://utdanningsforskning.no/)
  • Gellert, A. S., & Elbro, C. (2017). Try a little bit of teaching. A dynamic assessment of word decoding as a kindergarten predictor of word reading difficulties. Scientific Studies of Reading, 21(4), 277-291.
  • Gellert, A. S., & Elbro, C. (2017). Does a dynamic test of phonological awareness predict early reading difficulties? A longitudinal study from kindergarten through Grade 1. Journal of Learning Disabilities, 50(3), 227-237.
  • Gellert, A. S., & Elbro, C. (2016). Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning, Københavns Universitet.
  • Gellert, A. S., & Elbro, C. (2015). Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Foreløbige resultater fra en langtidsundersøgelse. Nydanske Sprogstudier47, 9-38.
  • Gellert, A. S. (2015). Dynamisk testning af ordafkodning. Læsepædagogen, 63(4), 4-7.

Projektet blev igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og desuden støttet økonomisk af Undervisningsministeriet samt Socialstyrelsen (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s