Tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af afkodnings­vanskeligheder: Test og forsknings­resultater er publiceret

Anna Steenberg Gellert stod i samarbejde med Carsten Elbro og en række skoler for en langtidsundersøgelse af elever fra børnehaveklasse (2012) til og med slutningen af 2. klasse (2015) med henblik på at afprøve et testbatteri til tidlig identifikation af børn i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). Resultaterne dannede grundlag for udvælgelsen af de deltest, som nu indgår i testmaterialet Ordblinderisikotesten. Langtidsundersøgelsen viste, at der på basis af de udvalgte deltest i slutningen af 0. klasse samt i midten og slutningen af 1. klasse kunne opnås en præcision i forudsigelsen, som lå et godt stykke over den grænse, der internationalt anbefales for testbatterier med henblik på tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af læsevanskeligheder. Resultaterne af langtidsundersøgelsen danner grundlag for anbefalingerne i Vejledning til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), som sammen med det tilhørende testmateriale Ordblinderisikotest til elever i slutningen af børnehaveklasse og i løbet af 1. klasse er stillet til rådighed for skolerne gennem Undervisningsministeriet. (Alle henvendelser vedr. adgang til og brug af testmaterialet skal rettes til Undervisningsministeriet.)

Resultaterne af undersøgelsen er publiceret i en projektrapport samt i en række danske og internationale tidsskrifter:

Projektet blev igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og desuden støttet økonomisk af Undervisningsministeriet samt Socialstyrelsen (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s